Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar / Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme Programları

Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme Programları

Kıyı yönetim ve koruma proğramının etkin olarak uygulanması, yerel aktörlerin tam desteğine bağlıdır. Burada, ilgili alanlarda eğitilerek bilinçlenme düzeyi artırılan ve belirli bir eğitim seviyesi gerekmektedir. Eğitim ve bilinçlenme düzeyi artırılması, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda çalışılan kilit alanlar için Gündem 21’de tanımlanmıştır. Bilinçlenme düzeyi bir kez artırıldığında ise, gerekli değerler ve tavırlar, beceriler ve davranışlar geliştirilebilir.

Çevre Eğitimi

Çevresel eğitim, insanların bilgisini ve çevre ortak girişimler konusunda bilinçlenmeyi artıran bir öğrenim sürecidir.
Çevresel eğitim, girişimler için gerekli uzmanlık ve becerileri geliştirir.
Çevresel eğitim, bilgilendirilmiş kararları ve sorumluluk altında yapılan eylemlerin uygulanmasını, davranışları ve motivasyonları güçlendirir (UNESCO, Tbilisi Deklarasyonu, 1978).

Çevre Eğitiminin bileşenleri:

  1. Çevreye ve çevresel girişimlere duyarlılık ve çevre bilinci
  2. Çevreye ve çevresel girişimler hakkında bilgilenme ve çevreyi anlama
  3. Çevresel kaliteyi geliştirmek veya korumak amacıyla, çevreye ve motivasyonlara karşı davranışlar
  4. Çevresel girişimler çözümlenmesi ve tanımlanması için beceri düzeyi

 


Örnek:
"Aurinkomatkat" Ekibi için Çevre Eğitimi
(Finlandiyalı bir sınır ötesi tur operatörü)

Finlandiyalı bir sınır ötesi tur operatörü olan "Aurinkomatkat"; dahili (kurum içi) çalışmaları içinde çevresel ve sürdürülebilir nitelikte bir turizmi geliştirmek ve cesaretlendirmek için, ekibine yönelik bir eğitim programı yaratmıştır. Eğitim konuları ise, turizmin çevresel, ekonomik, kültürel sosyal etkileri tatil beldesine özgü konular sürdürülebilir eylemler ve çocukların ticari cinsel açıdan istismarına karşı savaşmak için önerilen uygulamalardır.

Kazançlar
"Aurinkomatkat", sürdürülebilirlik konularında sürekli olarak bilgilendirilmiş ve eğitilmiş olan komple bir ekibe sahip olmanın sayısız yararlarını görmektedir.

Kazanımlar:

  • Ekip üyeleri, bürolarında ve tatil beldesinde (arazide) sürdürülebilir nitelikteki performansı geliştirmek için gereken girişimleri kendileri yapabilmektedir.
  • Eğitim oturumları, düşüncelerin paylaşımını ve katılımı cesaretlendirmektedir.
  • Tüketicilere yönelik olarak, sürdürülebilirlik konusundaki bilgi birikimi artırılmış durumdadır.
  • Aurinkomatkat, kendilerinin dikkate alındığını göstererek, ortakları ile olan ilişkilerini geliştirmiştir.
  • Ekip arasında bir bağlılık duygusu bulunmaktadır.
  • Belirli aralıklarla çıkan gazeteler, yapılan işlemler ve hangi güçlüklerle karşılaşıldığı gibi gelişmeler hakkında ekibin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

( Tur operatörleri girişimi )

"Eğitim ve bilinçlendirme proğramları"; hem profesyonel sektör ve hem de genel olarak kamu sektörüne gerek duyarlar. Eğitim ve bilinçlendirme proğramları; alandaki olumlu uygulamaları, kısa ve uzun vadeli konuları, evrensel ve yerel konuları, turizmin doğrudan ve dolaylı etkileri, bu etkilerin nedenleri hakkında bilgilendirilmelidir. Özel sektör ve esas olarak tur operatörleri, müşterilerine – turistler – daha geniş çapta bilgi sağlamalıdır. Tur operatörleri, sürdürülebilir turizm konularında, ziyaret edilen alandaki yerel toplulukların geleneksel davranışlarına olduğu kadar, ulusal mevzuatını dikkate almak açısından, biyoçeşitlilik ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerden sakınmakta ve değerleri korumakta turistleri cesaretlendirmektedir.

Eğitim ve bilinçlendirme proğramları ayrıca, devletin tüm kademelerinde gerek duyulmaktadır. Eğitim ve bilinçlendirme proğramları, turizm ve çevre konularında anlaşmak için ortak ve yenilikçi yaklaşımları ile birlikte, ilgili bakanlıklar arasında karşılıklı anlayışı artırma sürecini kapsamalıdır. Sürdürülebilir nitelikte bir turizmi öngören konular üzerinde araştırmalar yapmaktan ve eğitim vermekten sorumlu olan akademik sektör içinde de bilinçlenme düzeyini artırmak oldukça önemlidir .

Örnek:
Koruma Alanlarında Bilgilendirme Bürolarının Sürdürülebilir Turizme olan Katkıları
("Strymonikos Körfezi" Örnek Çalışması)

Büronun esas rolü, kıyı alanı fonksiyonları ve değerleri konularında, bilgilendirme ve halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır. Yunanistan için tipik bir kıyı alanı biyoçeşitliliğine sahip olan "Strymonikos" ve "Ierissos" Körfezlerine ait çalışmaları kullanarak, koruma alanlarındaki bilgilendirme bürolarının sürdürülebilir turizme olan katkılarını örnekleyebiliriz. Kıyı bölgesi ile bağlantılı olan incelenen konularla özellikle ilgilenen bir merkez olarak, Yunanistan için bu bir ilk büro niteliğini taşımaktadır.


"Strymonikos Bilgilendirme Bürosu"

Bu örnek üzerine daha fazla bilgi


Örnek:
Halkı Bilinçlendirme Stratejisi
"Danube (Tuna) Deltası Biyosfer Rezervi" (DDBR)

Farklı insan gruplarındaki çeşitlilik, Tuna Deltasında bir ilgiye sahip olur veya bazı yollarla etkiler.
DDBR’nin Halkı Bilinçlendirme Stratejisi; yerel nüfus için sosyo-ekonomik kazançlarını geliştirirken, Tuna Deltasına ait doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini desteklemek için tasarlanmıştır.
DDBR’nin finansal (mali) sürdürülebilirliği; halkı bilinçlendirme faaliyetleri için hedef alınan bütünleşik biçimde ve planların uygulamaya konulması yoluyla gerçekleştirilmektedir.


DDBR Bilgilendirme ve Turist Bürosu

Bu örnek üzerine daha fazla bilgi

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top