Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar / Eko-Vergi, Eko-Yükümlülük, Ücretlendirme

Eko-Vergi, Eko-Yükümlülük, Ücretlendirme

Turistlerin Eko-Vergi ve yükümlülükleri; çevresel amaçlarla turistlere ödetilen ücretler olarak tanımlanmaktadır. Bunların, turistleri çevreyi kirletmek için teşvik etmesi üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir veya olmayabilir. Ancak her durumda bunlar, çevresel bir amaçlar için kullanılmalıdır (WEB; Daha fazla bilgi ).

 

 

Örnek: BALEAR Adalarında Turizm Eko-Vergileri

Sadece 760000 kişi olan yerli nüfusa karşılık, her yıl neredeyse 12 milyon kişi İspanya’daki BALEAR Adalarına gelmektedir. Turistler yerel ekonomiye oldukça büyük katkıda bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan da bunun sosyal ve çevresel bir maliyeti bulunmaktadır. Yerel yönetim birimleri, daha fazla sürdürülebilir nitelikte bir turizm ve planları parasal açıdan desteklemek için, vergiler ve otellerden ücret almak istemektedir. 2002 yılının Mayıs ayından bu yana turistler, tüm otel faturalarında bir gecelik konaklama başına 1 Euro ödemektedir. Birinci yılın içinde artması beklenmekle birlikte, çevre dostu projelere 24 milyon Euro harcanacaktır. Halk arasında vergiler için güçlü bir destek ortaya çıktığında, yeni önlemlerin alınmasında işbirliği yapmak için otel yapım endüstrisine gerek duyulmuştu. Turistler, vergilerin amacı kendilerine bir kez açıklandığında, bu konuda aynı düşünceyi paylaşır görünmüştür. Bununla birlikte otel sektörünün baskısı, eko-vergi uygulamasının başarısızlığa uğramasına yolaçmıştı.
Bilgi kaynağı: Govern de les illes Balears (BALEAR Yönetimi)


Dik yamaçlarla çevrili bir koy - Mallorka Adası
Jon Davison ( Lonely Planet Images
)

 

Çevresel vergilerin ve yükümlülüklerin esas nedeni:

  • Özellikle harici gelirlerin iç döngüye sokulması için etkin bir gereçtir. Örneğin, çevresel hizmetleri ve zararların maliyetleri ile, mal ve hizmetlerin veya faaliyetlerin ücretlerini doğrudan birleştirmektedir.
  • Turistleri ve yöneticileri, kaynakların daha ’ekolojik açıdan verimli’ kullanımına doğru giden bir davranış göstermeye, yapısal değişimleri ve yenilikleri canlandırmaya, yönetmeliklere uyumlu olmayı güçlendirmeye teşvik etmektedir.
  • Çevresel harcamaları artırmak için kullanılan gelirleri yükseltir. Turistlerin eko-vergi ve ücretleri olarak toplanan fonlar; çevresel kalitenin, sonuçta da turistik tatil beldesinin geliştirilmesi için özel olarak ayrılan paradır.

Çevre için ayrılan bu fonlar, aşağıda belirtilen faaliyetler için kullanılmaktadır:

  • Plajları ve kıyı alanının diğer bölümlerini temizlemek

  • Denizi ve sığ suları temizlemek ve korumak
  • Denizin, plajların ve suların kalite denetimini yapmak
  • Evsel atıkların toplanmasını ve depolanmasını sağlamak
  • İçmesuyunun ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak


Örnek
Medes Adasındaki (Katalonya-İspanya) doğa beldesinde denize dalış vergisi (dalış başına 2,3 Euro), 2996 yılında toplam 130000 Euro gelir getirmiş olup, bu değer bütçenin %68’ine denk gelmektedir.
Bilgi kaynağı: EEA, 2003.

Örnek
İtalya’nın kuzeydoğusunda bulunan "Cinque Terra" bölgesi; kültürü, mirası ve çevreyi korumak için sürdürülebilir nitelikte bir turizm projesini uygulamaya koymuştu. "Cinque Terra"; sadece trenle veya bir patika yolla ulaşılabilen 5 köyü ile ünlüdür (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola and Riomaggore). Oldukça fazla sayıdaki turist, bölgenin sürdürülebilirliği üzerinde çok önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Bölge, UNESCO’nun 1997 yılından beri koruduğu bir alan olarak, 1999 yılında Ulusal Park ilan edilmiştir. Sürdürülebilir turizm projesi; konaklama tesisleri, "Cinque Terra" kartı, koruma hakkında resmi bilgiler ve turistler için rehberlik için bir ’Çevresel Kalite Markası’ kurmuştur. Turist sayısını kontrol altında tutmak için, tüm yollara ulaşmayı, doğa gözlem merkezini, botanik tüneli, piknik alanlarını ve kuş gözlemciliği sahalarını kapsayan bir "Cinque Terra" kartı yürürlüğe konulmuştur. Bölgeyi keşfetmekte olan bir turist, bir, iki veya yedi günlük kart satın almaktadır. Bu kart ayrıca, treni ve köyler arasındaki otobüsü sınırsız kullanım sağlamaktadır. Bu ücretler; erişim yollarını, denizi ve Ulusal Parkı koruma çalışmalarını karşılamak için kullanılmaktadır. ( Consorzio Turistico Cinque Terre
)


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top