Akademisyenler

- Akademisyenlerin oynadığı rol; genel durum üzerinde dikkatle durulmasını sağlar.
- Akademisyenler, turistik faaliyetlerin olası etkilerini değerlendirirler.
- Akademisyenler ayrıca, hangi kaynakların kullanıldığı veya kaybedildiğini görmek için, kıyı alanındaki doğal kaynakları analiz ederler.
- Akademisyenler, turizm sanayiindeki politika ve planların geliştirilmesine katkıda bulunurlar, vs.