Tüketiciler

Tüketici toplumlar, kıyı turizminin yönetimine konu olduğunda:

a) Doğal kaynaklar daha etkin kullanılır.
b) Bilgiler daha şeffaf olur.
c) Personel daha sorumlu olur.
d) Hizmetler daha eşit dağıtılır.
e) Hizmetlerin geliştirilmesi için yeterli baskı yapılır, vs.