Medya

Kıyı turizminin yönetiminde yerel medya tarafından katılım sağlanan alanlar, aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır:

  • Büyük ölçekte nüfusun turizm bilinçlendirme proğramlarına alınması
  • Sorumlu turizm girişimlerini güçlendirmek için özel ve kapsamlı kampanyalar için basın-yayın organlarının kullanılması
  • Farklı tatil yerlerinde basın raporları yoluyla yerli turizmin güçlendirilmesi
  • Deniz aşırı pazarlarda ulusal halkla ilişkilerle önemli bağlantılar sağlanması