Sivil toplum örgütleri (STÖ)

STÖ; kıyı turizminin yönetiminde hayati derecede önemli bir rol oynamaktadır.

STÖ’lerin üstlendiği görevler

  • Tüm paydaşların taleplerinin dikkate alındığının garanti eder.
  • Tüketici toplumun işe katılması, girişimci olmasını sağlar.
  • Akademisyenlerle, gazetecilerle ve yasa koyucularla işbirliği yapılarak, kıyı turizm endüstrisi için ortaya konulan planlar ve politikaların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
  • Sorumlu turizm için standartların geliştirilmesinde devlete yardımcı olabilir.
  • Sorumlu turizmin uygulamaya konulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde devlete, özel sektöre ve topluma yardımcı olabilir.
  • Bağış yapan acentalardan özel toplum-tabanlı projelerin geliştirilmesi için gelen fonları çekebilir.
  • Kendilerini turizme ve projelere hazırlar, toplumu ve toplumdaki grupları örgütler, yardımcı olur.
  • Toplum ile turizm sanayi arasında uygulamaya konulan turizm ve çevresel bilgilendirme proğramlarının yürütülmesinde devlete yardımcı olur.
  • Turizm sektöründeki yabancı sermayenin yerel halka eğitim ve uyum kursları vermesinde, daha katılımcı bir toplum üretmek için özel sektör ile toplum arasında bir bağlantı olur.