Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar / Sürdürülebilir Kıyı Turizmindeki Göstergeler

Sürdürülebilir kalkınma sürecini izlemek ve planlama sürecini geliştirmek için, sürdürülebilir kalkınmayı değerlendirecek ve koordinasyonunu sağlayamaya yardım edecek bazı göstergelere gerek vardır. Göstergeler; turizmdeki sürdürülebilir kalkınmanın üç farklı konumu için tanımlanmıştır – ekolojik, ekonomik ve sosyal. Dünya Turizm Örgütü (WTO) son zamanlarda, turizm sektöründeki idarecilere yararlı olması amacıyla, sürdürülebilir turizm için seçilmiş bazı göstergelerin kullanılmasını önermektedir. Seçilmiş göstergeler daha çok talep–tabanlı dayalı olup, karar organlarının bilgi ihtiyacının gerektirdiği şekilde ve çoğu bölge veya ülkeler için uygulanabilir niteliktedir.

Göstergeler; turistlerce kullanılmayabilen “tren istasyonlarından ve havaalanlarından yolcu toplama sistemlerinin varlığı”nı değil, tatil yerlerinin gerçek performanslarını örneğin “çevre dostu gezilerin oranı”nı göstermelidir.

Göstergeler; her bir tatil yeri için karşılaştırılabilir veri değerlerinin üretilmesine izin vermelidir. Kuzey taraflarında veya dağlık bölgelerde, konaklama tesislerinin ısıtma işlemi için güneşli veya plajlı tatil beldelerinden daha fazla enerjiye gerek duyarlar. Sadece kullanılan enerji için önlemler almak, doğru bir yaklaşım gibi gözükmemektedir – çünkü bu değerler, tatil yerinin koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan alınan toplam enerji kullanımına bakıldığında, tüm tatil beldeleri için geçerli bir gösterge elde edilebilir.

Taslak olarak VISIT girişimi tarafından bir takım ( gösterge )’ler tanımlanmış ve tüm Avrupa üzerindeki 10 tatil yeri için sınanmıştır. Buradaki sınama sonuçları, göstergeler için esas bir takım oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunlar ise, tatil beldesince temin edilmesi kolay olan veriler için “öncelikli göstergeler” olarak teklif edilmektedir.
Balaton Gölü için Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
MACARİSTAN

Çalışma, Dünya Turizm Örgütü tarafından desteklenmiş ve 1999 yılında başlatılmış olup, Gölün doğu ucundaki Keszthely alt bölgesine odaklanmıştır. Göstergeler için kabul edilmiş bulunan 5 ölçüt;

 • Uygunluk
 • Veri temini
 • Anlaşılma ve güvenirlik
 • Karşılaştırılabilirlik
 • Öngörme yeteneği

Seçilmiş göstergeler:

Su kalitesi:
Plajlardaki fekal koliform sayısı, Klorofil–a alg sayısı, plajlardaki su hakkında turistlerin şikayetleri
Çevresel eğitim:
Çevre modüllerini (birim derslerini) alan öğrenci sayısı ile bağlantılı olarak, bölgedeki okullar tarafından teklif edilen çevre dersleri sayısı
Doğanın korunması:
Tehlike altında olan veya ender bulunan türlerin sayısı
Plaj sahalarındaki aşırı kalabalık ve yoğunluk:
Yoğun sezonda metrekare başına düşen kişi sayısı
Sosyal etki:
Yoğun sezonda turistlerin yerel nüfusa oranı
Bölgenin imajı:
Yerel halkın memnuniyet düzeyi
Sezonluk olabilme:
Yoğun ayda turist sayısı
Çekici özelliklerinin değişkenliği:
Yıl boyunca açık olan hizmet kuruluşlarının yüzdesi
Solid waste management:
Çöplerin uzaklaştırılmasında evsel atıkların yüzdesi (makbuz alındısı)
Tüketici memnuniyeti:
Anketlere dayalıdır
Su ve çalılıkların temizliği:
yoğun sezonda plajdaki turist başına düşen tuvalet sayısı
Lokantaların temizliği:
Lokantalar ve dışarıda yemekten kaynaklanan hastalık yapıcı bakteri (salmonella) zehirlenmesi olduğu bildirilen turist sayısı
Suç oranı:
Yerli veya yerleşik olmayan kişilerce bildirilen suçların sayısı
Ücretlendirme:
Aylık ortalama oda ücreti
Plajlara halkın erişimi:
Halka açık olan plajların kullanım yüzdesi
Biyolojik kaynakların korunması:
IUCN indeksi kullanımı yoluyla belde koruma sınıfı
Tehlike altında olan veya ender bulunan türlerin sayısı
Bölge için düzenlenmiş bir planın varlığı
Kara borsa barınma ücreti:
turist araştırmalarına dayalıdır
Koruma için parasal kaynaklar:
Korumaya ayrılmış sıcak para gelirlerin yüzdesi
Tatil yerine karşı genel tavır:
Turistlerle yapılan anketlere dayalıdır

 

Yorumlamaya yardım etmek için, üç karma gösterge tanımlanmaktadır:

 • Taşıma kapasitesi indeksi ;
  %30 oranında erişilebilir plaj alanına;
  %20 oranında resmi olarak kayıtlı yatak sayısına;
  %20 oranında park alanı ve yol kapasitesine;
  %30 oranında yerel tavırların değişme indeksine dayanmaktadır.
 • Belde baskı indeksi ;
  turizmdeki ‘güncel konular’ için olup, %30 oranında turist sayısına;
  %30 oranında metre kare başına düşen turist sayısına;
  %20 oranında yerel tepkilere;
  %20 oranında zararlar için alınan önlemlere dayanmaktadır.
 • Tatil beldesi çekicilik indeksi ;
  %30 oranında su kalitesine;
  %20 oranında suya erişime;
  %30 oranında çekici öğelerin çeşitliliğine;
  %20 oranında turistlerin tepkilerine dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top