Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar

 

Uygulama - Araçlar

Araçlar, çeşitli potansiyel kullanıcılara birçok seviyede sürdürülebilir turizm işlemlerinde yardımcı olabilir. Bunların amacı, bütünleşik bir yaklaşım olup, ilgili gruplar arasındaki iletişime ve tartışmaya imkan sağlar.

Bu bölümde, her aşama için birkaç araç sunulmakta ve daha fazla bilgi için bağlantılar verilmektedir.

 1. Etki Değerlendirme
 2. Çevre Denetimi (ÇD)
 3. Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi
 4. Sertifikalandırma ve Eko-etiketleme
 5. Sürdürülebilir Kıyı Turizmindeki Göstergeler
 6. Eko-Vergi, Eko-Yükümlülük, Ücretlendirme
 7. Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme Programları
 8. Katılımcılarda İşbirliği
 9. Sürdürülebilir Turizm Kılavuzu ve Uygulama İlkeleri
 10. Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı
 11. Sürdürülebilir İletişim
 12. Sürdürülebilir Turizm Ürünlerinin Pazarlanması

Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top