Sürdürülebilir Turizm için Tur Operatörleri Girişimi

Sürdürülebilir Turizm için Tur Operatörleri Girişimi; gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Büyüklükleri veya konumları ne olursa olsun, tüm tur operatörlerine açıktır. Girişimin 22 üyesi, sürdürülebilir turizm ile uyumlu uygulamaları ve yöntemleri yaymak ve güçlendirmek amacıyla, ortak faaliyetler yoluyla çalışmakta ve kendi iş kollarında esas olarak sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmektedir. Girişim, tur operatörlerinin kendileri için geliştirdiği ve Birleşmiş Milletler Çevre Proğramı’nın (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Eğitsel, Bilimsel ve Kültürel Kurumu (UNESCO)’nun desteğini aldığı bir harekettir (WTO/OMT).

2000 yılında Tur Operatörleri Girişimi’nin (TOI) başlatılmasından bu yana, bir tur operatörünün etkin olarak sürdürülebilirliğin ilkelerini işlettikleri alanlarla nasıl bütünleştirileceği hakkında bireysel üyelerinden "iyi" örnekler toplamaktadır. Örnekler, ”Sürdürülebilir Turizm, Tur Operatörlerinin Katkıları” adlı raporda derlenmiştir. Bunlar, tur operatörlerinin kullanabileceği çok farklı sayıda seçenek olduğunu anlama fırsatı vermektedir. Rapor, aşağıda belirtilen İnternet adresinden bilgisayarınıza yüklenebilir;

Tur Operatörleri Girişimi (TOI)