Bulunduğunuz bölüm: / Niçin / Sürdürülebilir Kıyı Turizminde Kazançlar

 

Ekonomik Kazançlar

Sürdürülebilir (kıyı) turizminin esas olumlu ve ekonomik olan etkileri; harici kambiyo kazançları (yabancı para değişimi gelirleri), devlet gelirlerine katkılar, iş bulma ve iş olanaklarının yaratılması ile ilgilidir. Sürdürülebilir turizmin beraberinde getirdiği çoğu ekonomik yararlardan bazıları burada sözedilmektedir. Sürdürülebilir turizmin ekonomik katkıları üzerinde daha fazla bilgi dağarcığı, aşağıda verilen İnternet adresinde bulunabilir (WEB): Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel and Tourism Council).


 
Harici kambiyo kazançları (Döviz Değişim Gelirleri)

Turizm harcamaları, turizmle ilgili malların dışsatımı ve dışalımı ile hizmetler, yerli ülke ekonomisine gelir üretmektedir. Turizm, tüm ülkelerin en azından %38’i için harici kambiyo kazançlarının esas kaynağı olmaktadır (WEB); ( Dünya Turizm Örgütü).

Devlet Gelirlerine Katkılar

Devletin gelirlerine turizm sektöründen gelen katkılar, doğrudan ve dolaylı katkılar olarak sınıflandırılabilir. Doğrudan katkılar; turizmdeki istihdamdan ve turizmdeki iş kollarından kaynaklanan gelirlere dayanan vergilerle ve eko-vergiler veya varış (ayak basma) vergileri gibi turistlerin doğrudan ödediği bedellerle yaratılmaktadır. Dolaylı katkılar ise, turistlere sağlanan mal ve hizmetlerden alınan vergi ve harçlardan türetilmektedir. Örnek olarak, hatıra eşyalarında, alkollü içeceklerde, lokantalarda vs. alınan vergiler gösterilebilir.

İş Yaratma Olanakları

Uluslararası turizmdeki hızlı büyüme, önemli oranda iş potansiyeli yaratılmasını sağlamıştır. Örnek olarak, 1995 yılında sadece otel konaklama sektörü, dünya çapında 11,3 milyon kişiye iş temin etmiştir. Turizm; dolaysız (direkt) olarak oteller, lokantalar, vergiler, hatıra eşya satışları ve dolaylı olarak turizmle ilgili iş kolları tarafından gerek duyulan mal ve hizmetlerin sağlanması yoluyla iş potansiyeli yaratabilmektedir. Dünya Turizm Örgütü ’ne göre; dünya’daki iş potansiyelinin %7’sini turizm temin etmektedir.


Altyapı Yatırımlarının Canlandırılması

Turizm, yerel yönetimleri daha kaliteli su ve atıksu sistemleri, yollar, elektrik şebekesi, haberleşme (telefon hatları) ve toplu taşım araçlarının sağlanması gibi hizmetleri verecek olan altyapıyı yaratması için (tetikleyici olarak) harekete geçirir. Bunların tümü de, turizmi kolaylaştırdığı kadar, yerel halkın yaşamın kalitesini de yükseltmektedir.

Slovenya Örnek Çalışmasına bakınız.

Yerel Ekonomiye Katkılar

Turizm, yerel ekonominin önemli ve hatta zorunlu bir parçası olabilir. Çevrenin turizm endüstrisine ait varlıkların temel bileşeni olması nedeniyle, turizm gelirleri çoğu kez korunmakta olan alanların ekonomik değerlerini ölçmekte kullanılmaktadır. Tüm turistik harcamalar makro-ekonomik istatistiklere resmi olarak kayıt edilmediği için kolaylıkla sınıflandırılamayan diğer yerel gelirler de vardır ve ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Turizm sektöründen kazanılan gelirin bir kısmı ise, seyyar sokak satıcıları ve kayıtlı olmayan (ehliyeti bulunmayan) turist rehberleri gibi resmi olmayan istihdam yoluyla elde edilmektedir. Gayri resmi veya kayıtsız istihdamın olumlu tarafları; elde edilen gelirin yeniden yerel ekonomiye dönmesi ve bünyesi içinde gerçekleşen harcama döngüsü nedeniyle, ekonomik yaşam için çok büyük bir çarpan etkisi ortaya çıkarmasıdır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel and Tourism Council)’nin öngörülerine göre; turizm, doğrudan yapılan turistik harcamalarının %100’üne eşit bir katkıyı dolaylı yollardan üretmektedir.

Doğa Koruma Çalışmalarına Doğrudan Yapılan Finansal Katkılar

Turizm , hassas alanlar ve habitatların (ekolojik barınakların) korunmasına doğrudan katkıda bulunabilmektedir. Park giriş ücretleri ve benzer kaynaklardan elde edilen gelir özel olarak, çevresel olarak hassas alanların yönetimi ve korunması için gereken bedeli ödemek amacıyla tahsis edilebilir. Bazı devletler, özel parklar veya koruma alanları ile bağlantılı olmayan dolaylı yollardan ve ulaşılması daha zor yöntemlerle para toplamaktadır. Kullanıcı ücretleri, gelir vergisi, rekreasyonel donanımla veya satışlardaki vergiler, avlanma ve balıkçılık gibi faaliyetlerden gelen lisans ücretleri; doğal kaynakların yönetimi için gereken fonları devlete sağlayabilir .

Rekabetin Getirdiği Avantajlar

Giderek daha fazla sayıdaki gezi işletmeni (tur operatörü), sürdürülebilirliğe doğru ilerleyen aktif bir yaklaşımı benimsemektedir. Gezi işletmenleri bu yaklaşımla birlikte; su ve enerjiyi koruyan, yerel kültüre saygı gösteren ve yerel toplumun refahını destekleyen, sürdürülebilir bir tarzda davranan turizm şirketlerini seçmekte ve onlarla çalışmaktadır. Bu, sadece tüketicilerin böyle bir beklentisi olduğu için değil, ayrıca turizm sanayiinin uzun vadede ayakta tutulması için, temiz tatil beldelerinin zorunlu olduğu konusunda bilinçli olmalarının bir sonucudur. 2000 yılında, uluslararası bir teşkilat olan
Sürdürülebilir Turizm için Tur Operatörleri Girişimi -
(Tour Operators initiative for Sustainable Tourism), UNEP desteği ile kurulmuştur.


Örnekler


En iyi örneklerden biri olarak, İtalya’da bulunan ve yılda 1-2 milyon turist çeken; Abruzzo Ulusal Parkı gösterilebilir.
Daha fazla WEB bağlantısı için: www.initaly.com/ ; www.regione.abruzzo.it

 

Yunanistan’daki bir örnek olarak; Dadia Ormanı gösterilebilir.
Daha fazla WEB bağlantısı için: www.wwf.gr

 

Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top