Bulunduğunuz bölüm: / Niçin / Ekonomik Etkiler

 

Klasik turizm, birçok saklı maliyet barındırmakta ve ev sahibi olan toplumda olumsuz ekonomik etkilere sahip olabilmektedir. Çoğunlukla zengin ülkeler, turizmden kar etmekte fakir olanlarından daha iyi konumdadırlar. Ülkeler ne kadar az gelişmiş olursa olsun, böyle ülkeler turizmi kullanarak; ortalama yaşam kalitesinin yükseltilmesi, iş bulma olanaklarına ve gelirlerin artırılmasına en çok ihtiyaç duyan ülkeler olmaktadır. Bu ülkeler çoğu kez, böyle kazançların yararını anlamakta oldukça zorlanmaktadır. Bunun nedenleri arasında, turizm gelirlerinin büyük ölçekteki bir kısmının ev sahibi olan ülkelerin dışına aktarılması, yerel mesleki birikimin ve ürünlerin gözardı edilmesi sayılabilir.


 
Gelir Kaybı (Vergi Kaçakları)

Bir bölge için doğrudan gelir; sınırlarının içinde kalmak kaydıyla turistlerin harcadığı miktar demektir. Çoğu defa, “kayıplar” – bölge dışında yapılan vergi ödemeleri, karlar ve ücretler ile dışalım harcamaları nedeniyle bölgenin dışına sızdırılan para miktarı – yüzünden elde edilen gelir miktarı oldukça düşük kalmaktadır. Bu durum turistlerin özellikle, ev sahibi olan ülkedeki malzemeler, gıdalar veya ürünler için daha yüksek standartlar istediğinde ortaya çıkmaktadır. Çoğu “herşey-dahil” paket turlarda, seyahat eden kişilerin harcamalarının %80’i, gelir kaybıdır. Gelirler genellikle, yerel iş kollarına veya işçilere değil, havaalanlarına, (yönetim merkezi çoğu kez seyahat edenlerin kendi ülkesinde bulunan) uluslararası şirketlere gitmektedir.

Tek seçeneği turistlerden gelir elde etmek olan yerel iş kollarının kazancı, çoğu defa "herşey-dahil" tatil paketleri nedeniyle önemli ölçüde azaltılmaktadır. Bu tatil paketlerinde turistler, tüm konaklama süresi boyunca her türlü ihtiyaçlarını sağladıkları ve tüm harcamalarını yaptıkları turistik gemide veya aynı otelde kalmaktadırlar. Bu ise, yerel halkın turizmden gelir elde etmek için geride fazla şansları kalmaması demektir. "Herşey-dahil" sistemi, daha fazla dışalıma ve birim döviz geliri için daha az kişiye işverilmesine yolaçmaktadır (Kaynak: Tourism Concern) .

“Bagicz” Bölgesi Kalkınma Planı sürdürülebilir nitelikte midir?

Kasaba, Kolobrzeg (Polonya)’dan 5 Km. mesafeye kadar uzanan deniz kıyısında konumlanmıştır.
Aralık 1992’de yerel halk olan "Ustronie Morskie", önceden askeri havaalanı olan 200 hektarlık bir hazine arazisini devralmıştır. Yerel meclis ise bu sahayı, rekreasyonel amaçlı olarak turizm yatırımlarına açma kararını almıştır.
1995 yılında bu yatırımlar yoluyla Finli, Alman ve Polonez hissedarlar ortaya çıkarılmıştır. Buradaki fikir; sanat, planlama, mutfak kültürü (gastronomi), danışma, pazarlama ve hukuk vs. gibi birçok ilgi alanındaki ortakların potansiyel gücünü birleştirmekti.
Bu fikir her ne kadar iyi ve geliştirici olsa da, ilke olarak turizm, halk için bir kazanç amacı taşımaktadır. “1997 Yılı Yerel Kalkınma Planı” hakkında verilen karar, ne gerçekçi çevresel ve fiziksel planlama ilkelerine, ne de ekonomik fizibiliteye dayanmaktaydı.

Sözkonusu Plan, bu ilkeler yerine aşağıda verilen altyapıya dayanmaktaydı:

  1. Uluslararası havaalanı (saha; 85,58 hektar, uçak kanat genişliği 24 metre için).
  2. Helikopter iniş pisti, “hava dolmuşları”, depolar, servis istasyonları, benzin satış yerleri, idari ve teknik binalar.
  3. Otel ve körfez yapıları.
  4. Su oyunları parkı (aqua-park) ve yüzme havuzu yapıları, tedavi havuzları ve 300 kişilik otel.

2002 yılında "Ustronie Morskie" meclisi, Danimarkalı bir şirketle “Polonya Baltık Merkezi” sözleşmesini imzalamıştı. Plan, 6 yıl içinde uygulamaya konulacak ve 350 milyon euro gerekecekti.

Sorular ve Yanıtlar:

1. Bu Projedeki riskler nelerdir? 2004 yılında çalışmalar henüz başlatılmamıştır. Aşırı büyük tasarlanmış olan kalkınma projelerinin asla hayata geçirilmediğini ise, yaşanmış örnekler (deneyimler) göstermektedir. Oysa daha küçük bir yatırımla, küçük boyutlu turizm yerel halkın kazançları için önceden geliştirilebilirdi. Turizmde sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesi, maliyeti daha da düşürmekte ve yerel halka yansıyan pozitif ekonomik sonuçlar daha yüksek değerlerle gerçekleşmektedir.

2. Merkezin inşaa edildiği durumda, sözkonusu sahaya yönelik bir istihdam yaratılmakta (pozitif değer) ancak, aynı saha için elde edilen “doğrudan gelir” (turistlerin yaptığı harcamalar) ise en aza indirgenmektedir. Çünkü elde edilen kazanç seviyesi, yerel nüfusa uyarlanmak yerine, geliştirilmekte olan işbirliği düzeyinde bırakılmaktadır.

3. Bu altyapıların kıyı çevresi üzerindeki etkiler, muhtemelen büyük olmakta ve toprakların ve habitatların zarar görmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu yolla, sadece doğa ortadan kaldırılmakla kalmaz, ayrıca ziyaretçileri çeken değerler yok edilmiş ve ziyaret edenlerin de sayısı azaltılmış olur.

Sonuçlar: Sağlam bir çevresel yönetim, planlama, yatırımların mali açıdan yapılabilirliğinin değerlendirilmesi ve (turizmin ürünlerinden biri olarak dikkate alınan) doğa üzerinde görülen etkileri, doğaya ve yerel nüfusa yarar sağlayan bir turizm biçiminin uygulanmasıyla sonuçlanır.

Başarılı Uygulama Örnekleri:
Slovenya CAMP Örnek Çalışması ile Estonya Örnek Çalışması sayfasına bağlanın
.

 

Altyapı Maliyeti

Turizmdeki gelişme, yerel yönetim ve yerel vergi yükümlülerine oldukça büyük paralarla anlaşılan bir maliyete yol açabilir. Plancılar devletten; havaalanını, yolları ve diğer altyapıyı geliştirmesini isteyebilirler. Vergi kaçırmaya ve diğer mali avantajları sağlamaya yönelik olanaklar, pahalıya malolabilecek faaliyetlerdir. Para yardımı yapılan altyapı veya vergi kaçağına harcanmış olan kamu kaynakları, eğitim ve sağlık gibi diğer kritik alanlarda yapılabilecek devlet yatırımını azaltabilmektedir.

Fiyat Artışları

Turistlerden temel hizmetlere ve mallara gelen taleplerdeki artışlar çoğu kez, yerel halkın kazandıkları gelirleri ile orantılı olmayacak biçimde yükseltilmiş (şişirilmiş) fiyatlarla karşılaşmalarına (negatif) neden olacaktır. Turizmdeki kalkınma ve bununla bağlantılı olarak gayrimenkul taleplerindeki artışlar, çok çarpıcı bir biçimde bina maliyetlerini ve arazi değerlerini artırabilirler. Bu ise, sadece günlük temel gereksinimlerini karşılamak isteyen yerel halkın karşılaşacağı daha zor koşullarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda yerel halkın ekonomik fırsatlarını eriten arazi satışları ve göçler yoluyla yabancıların daha baskın konumlarda olmasıyla sonuçlanabilmektedir. Yazlık (ikinci) evlerde yaşayan uzun dönemli kalan turistler, eğer sayıları belirli bir kritik büyüklüğe ulaşırsa, yeni evlerinin fiyatının da yükselmesine neden olurlar.

Ekonomik Açıdan Turizme Bağımlılık

Çoğu ülkeler, ekonomilerini geliştirmek için tek ve en önemli yol olarak turizmi kabul etmektedir. Bu ise ülkeleri, yerel turizm endüstrisini olumsuz yönde zorlayabilecek herhangi bir etkiye (örneğin; terörist saldırıları, askeri çatışmalar ve doğal felaketlerin etkilerine) karşı oldukça duyarlı kılmakta, ekonomik sürecin üzerinde yıkıcı bir etkiye (ekonomik krize) yol açmaktadırlar. Örneğin Türkiye ekonomisi 21. yüzyılın başlangıcında, Irak’ta yapılan savaştan dolayı çok fazla sıkıntı çekmiştir.

Mevsimlik İş

Turizm sanayiinde mevsimlik (sezonluk) iş durumu, işletmelerin bu niteliğe aşırı derecede bağımlı olmasından dolayı, tatil beldelerinde ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Sezonluk işçilerin karşılaştığı sorunlar; işlerinin ve sonuçta gelirlerinin güvenli olmamasını, bir sezondan diğerine geçerken iş bulma garantisinin bulunmamasını, eğitim zorluklarını, işin niteliği ile ilgili olan sağlık yardımları almamalarını, iş deneyimlerine değer verilmemesini, yetersiz barınma olanaklarını ve çalışma koşullarının yetersizliğini kapsamaktadır.

 

 

Kullanıcı için Alıştırma

Halkın kitlesel turizmin olumsuz etkileri hakkındaki kaygıları, "turizmin ne pahasına olursa olsun desteklenmesi" düşüncesinin yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Turizmdeki büyüme, özellikle duyarlı ve uzak (ücra, dokunulmamış) çevre ortamlarının ziyaret edildiği yerlerde sorunlar yaratmaktadır. Çoğu yorumcu, turistik kalkınmanın olumlu ve olumsuz çevresel etkilerini sınıflandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar, hem özel bir konuma bağlı, hem de belirli bir yerleşimden bağımsız (genel) olabilmektedir.

Kıyı kullanımında verilen özel referanslardan yararlanmak yoluyla, turistik kalkınma ile bağlantılı olumlu ve daha olumsuz çevresel etkilerin bir listesini yapmak için, aşağıda verilen bilgileri kullanınız.
Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top