Bulunduğunuz bölüm: / Niçin / Çevre Yönetimi ve Planlama Kazançları

Turizm faaliyetlerinin katı çevresel yönetimi ve özellikle oteller (su ve enerji azaltıcı önlemler, atık miktarının azaltılması, çevre-dostu malzemelerin kullanılması, vs.), turizmin çevresel etkilerini oldukça azaltabilir.
Planlama süreci, endüstri ve turizm gibi çatışan alternatifler arasında seçim yaparken, bunları birbirine uyumlu duruma getirmek için yardımcı olmaktadır.
Turizm geliştirme çalışmalarının zamanında planlanması yoluyla, mali açıdan zarar getirebilecek hatalar önlenebilir. Böylece, turizm için anlamlı olan çevresel varlıkların kademeli olarak bozulmasından sakınmak mümkün olabilir.


 

Alternatif iş potansiyeli
Turizm, büyük çevresel etkileri olabilen gelişim senaryoları için alternatif iş potansiyeli sağlayabilir.

Väinameri Projesine bakınız - Estonya Örnek Çalışması

 
Örnek
Kızıl Deniz, mercan kayalıkları, kumlu plajlar veya kaplumbağalar gibi kıyıları boyunca çok sayıda doğal açıdan çekici unsuru bulunan ve çevresel açıdan en duyarlı olan alanlardan biridir.
Kızıl Deniz, uluslararası ve yerel turizm gelişimi açısından oldukça büyük bir potansiyele olan bir bölge olarak dikkate alınır.
Bu bölge, Mısır’ın artan nüfusu için konut yapımı ve iş fırsatlarını temsil etmektedir.

’Kızıl Deniz Bilgilendirme Sistemi’
(The Red Sea Information System - RSIS)
Kıyı boyunca turizm, altyapı ve endüstri konusundaki yeni gelişmeleri gözeten sürdürülebilir nitelikte bir eylem planı yaratmak için yardımcı olan bir çalışmadır.
“RSIS;
- çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği başarmakta,
- bölgesel gelişme planları ve stratejilerdeki değişimlerde,
- mali kaynakların tahsis edilmesindeki değişikliklerde, çevresel koruma kısıtlamalarının gerekçelendirilmesinde,
- çeşitli yatırım ve çevresel örgütler arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanmasında,
- karar verme sürecine halkın katılımında anahtar bir rol oynamıştır.” ( http://bestpractices.org/).


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top