Uluslararası Anlaşmalar

Evrensel boyuttaki bu gibi anlaşmalar aşağıda verilmektedir
- Dünya Miraslar Sözleşmesi (1972),
- Gündem 21 (1992), - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992),
- Deniz Çevresinin Kara Kaynaklı Faaliyetlerden Korumak için Evrensel Eylem Proğramı (1995) ve
- Sürdürülebilir Kalkınma Hakkında Dünya Zirvesi için Uygulama Planı (2002).

- Bölgesel anlaşmalar ise aşağıda verilmektedir
- Baltık Denizi Çevresinin Korunması Hakkında Sözleşme (1975, 1992 yılında revize edildi)
- Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Sözleşme (1976 yılında imzalandı. Ancak, 1995 yılında kıyı bölgelerini da kapsaması amacıyla değiştirildi ve genişletildi.)