Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

Tarafların katıldığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; “hayvan ve bitkileri doğrudan, ekosistemlerce sağlanan hizmetleri ise dolaylı olarak biyolojik çeşitlilik tarafından türetilen doğal çevre fonksiyonlarının örneklerini (geniş kapsamlı olmayan bir biçimde) işaret eden bir liste üzerinde imzalanmıştır” (Karar: COP VI/7, EK 3). Liste, kıyı alanlarına uygun birçok fonksiyonu kapsamakta ve sürdürülebilir kıyı turizmine katkıda bulunmaktadır.

Bunlar, aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

I. Üretim Fonksiyonları:

 1. Doğal üretim
  • Kereste, odun ve doğal hayvan yemleri üretimi
  • Balık, kabuklu deniz ürünleri, hasat edilebilir bitki ve et üretimi
  • Yüzey veya yeraltı suları temini
 2. Doğa-tabanlı insan üretimleri
  • Ürün ve mera üretimi
  • Kontrollü orman ürünleri üretimi
  • Kültür Balıkçılığı ve Deniz kültürü ürünleri
 3. Taşıma Fonksiyonları
  • Doğa koruma, eğlence ve turistik faaliyetlerin uygunluğu
  • Gemicilik için uygunluk
  • İnşaat, yerleşim, sanayi, altyapı, vs. için uygunluk

II. Süreçsel ve düzenleyici fonksiyonlar:

 1. Kara kaynaklı fonksiyonlar
  • Taşkınlara karşı kıyısal koruma
  • Gelişime ve erozyona karşı kıyının stabilizasyonu
  • Toprağın korunması
  • Biyolojik kontrol mekanizmaları
 2. Su ile ilgili fonksiyonlar
  • Yıkama / Temizleme / Saflaştırma fonksiyonları
  • Irmak tabanı akım düzenlemesi
  • Su dengesinin düzenlenmesi
  • Sedimantasyon (sürüntü malzemesi) / Geciktirme Kapasitesi
  • Toprağın tuzlanmasının ve yüzey suyu girişiminin önlenmesi
 3. Hava ile ilgili fonksiyonlar
  • Havanın filtre edilmesi
  • Rüzgar kırıcılar
 4. Biyoçeşitlilikle ilgili fonksiyonlar
  • Genetik, türler ve ekosistem bileşiminin sürdürülmesi
  • Yersel ve geçici yapıların sürdürülmesi
  • Biyoçeşitliliğin yapılandırılması veya sürdürülmesi için kilit süreçlerin korunması
 5. Anlamlı/Önemli fonksiyonlar
  • Kültürel / dinsel / bilimsel / peyzaj fonksiyonları