Kültürel Miras

Kültürel Miras; kıyı turizminin gelişmesinde oldukça önemlidir. Kültürel ve doğal mirasın tanımı; 1972 yılında Paris’te imzalanan "Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme" yoluyla verilmektedir ("The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage", Paris. 1972)

  • “anıtlar:
    arkeolojik çalışmalar, anıtsal heykeltraşlık, ve ressamlık, yapı gruplarının birimleri veya alt parçaları (arkeolojik değeri ve peyzajla homojenliği ayrı veya bitişik yapılar), tarih, sanat ve bilim gözüyle bakıldığında üstün evrensel değerler olarak değerlendirilen varlıklar;
  • beldeler:
    insanın veya insan ile birlikte doğanın beraber ortaya çıkardığı işler, tarihsel, estetik, etnolojik ve antropolojik bakış açısıyla arkeolojik doğa, yazıtlar, mağara tipi konutlar, veya bunların birleşimi gibi; tarih, sanat ve bilim gözüyle bakıldığında üstün evrensel değerler olarak değerlendirilen varlıklar”

Bu tanımlara uyan anıtlar ve beldeler; korunması gereken mirasın bir parçası olarak dikkate alınmaktadır. Bu amaçla, kalıcı temeller üzerine oturtulan ve çağdaş bilimsel yöntemlerle uyum içinde bulunan bir biçimde, üstün evrensel değerlerle ifade edilen kültürel ve doğal mirasların topluca korunması gerekmektedir. Bunun için ise, etkin sistemler kuran bir sözleşme şeklinde ele alınacak yeni öngörülere sahip olunması zorunlu görülmektedir”

UNEP; Biyoçeşitliliğin Kültürel ve Ruhani Değerleri üzerinde daha çok odaklanmaktadır. Bu ise, toplumsal konulara özellikle odaklanan ve sürdürülebilir kıyı turizmini düzenleyen yerel kişilere bağlıdır. Her ne kadar uluslararası toplum biyolojik ve kültürel çeşitlilik arasında içinden çıkılmaz bağlantıları tanımaya başlamış ise de, konuşulan dillerin halen uluslararası tartışma ortamlarında dikkate alınmaktan oldukça uzak kalmaktadır.

“insanların dil kültürünü korumak ve bu kültürü ifade etmelerine, yaratmalarına ve çok sayıdaki dillerin yayılmasına destek verilmesi, "UNESCO Kültürel Çeşitlilik Hakkında Evrensel Deklarasyonu"nun gerçekleştirilmesi için yapılan "Eylem Planı"nın esaslarında yer almaktadır (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, Paris. 2001)”