Bulunduğunuz bölüm: / Niçin / Giriş

 

Turizm, dünyanın her yerinde ve özellikle sürdürülebilir kalkınmanın uygulandığı olduğu kıyı alanlarında, ekonomik büyümenin önemli bir parçasıdır. Turizmin; kıyı peyzajı, ekosistem ve
kültürel miras yönetiminde giderek artan bir etkisinin ortaya çıkması beklenmektedir.

Kıyı turizmi, genel olarak uygulanan turizm türlerinde olduğu gibi, ziyaretçilere çekici gelen bir çevreye çok geniş ölçüde bağlı olmaktadır. Bu yüzden, doğanın ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kıyı turizmi açısından bir ön koşul olmaktadır. Alanlar ve beldeleri korumak, doğal ve kültürel mirasları elden çıkmasını önlemenin etkin ve gerekli bir yöntemini oluşturur . Bu nedenle böyle alanlar, her bireysel durumda bile çaba gösterilmek zorunda kalınan koruma ve kalkınma arasındaki güçlü dengeye rağmen, sürdürülebilir kıyı turizmine büyük katkıda bulunmaktadır.

Bu ise dünya ülkelerinin, uluslararası anlaşmalar imzalamak yoluyla, sürdürülebilir kalkınma açısından kendi kültürel ve doğal miraslarını uygun şekilde kullanmak için, kendilerini taahhüt altına almalarının altında yatan sebeptir. Bazıları ise özellikle, kıyı bölgesini gösterir, ancak çoğunluk daha geneldir ve geniş bir aralığa yayılı durumdadır.

Doğal miraslar; biyoçeşitliliği, doğa manzaralarını, açık alanlardaki rekreasyon değerlerini, vs. kapsar ve en iyi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ’nin gerektirdiği doğrultuda yönetilebilir.

Sözleşmenin iki esas hedefi:

(1) Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

(2) bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı

 

 

Kullanıcı için Alıştırma

Kıyıdaki rekreasyonel faaliyetlerden kaynaklanan tipik sorunlardan en az altı adedini bir liste halinde veriniz.


 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top