Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkiler

Habitat parçalanması:
Arazi kullanım planlamasının eksikliği ve çoğu tatil yerlerinde inşaat yönetmelikleri, kıyı boyunca yayılan geliştirme çalışmalarının kolaylaşmasını sağlamıştır. Yayılma, turizm tesisleri ve yollar, işçi konutları, otoparklar, hizmet alanları ve atık uzaklaştırma gibi destekleyici altyapıları kapsamaktadır. Bu yapılaşmalar genellikle, habitatların parçalanmasına yolaçmakta, bu nedenle birçok hayvan ve bitki popülasyonlarını sürdürmek açısından habitatlar oldukça küçük kalmaktadır.


Habitatların Yokolması:
Önemli kıyı habitatları, çoğunlukla turistik gelişmeden dolayı bozulur. Örneğin sahildeki sulak alanlar sık sık, turizm tesisleri ve altyapı inşaatına gereken daha uygun sahaların eksikliğinden dolayı, drene edilir (kurutulur) ve (toprakla) doldurulur. Bu faaliyetler, yerel ekosistemin bozulması ve hatta uzun vadede yokolması gibi önemli olumsuzluklara yolaçarlar.


Deniz habitatlarının bozulması:
Deniz alanlarında çoğu turistik faaliyetler, çok duyarlı ekosistemlerin içinde veya çevresinde gerçekleştirilmektedir. Gemilerin demir atması, dalgıçların ve sportif balıkçılığın veya katı atıkların atılması gibi faaliyetler; (özellikle denizdeki) türleri doğrudan etkileyen veya (kıyı erozyonu ve balıkçılık üzerinde gözlenen ikincil etkileriyle Posidonia yatakları gibi) deniz habitatlarının bozulmasına yolaçan faaliyetlerden bazılarıdır.


Doğal kaynaklar için rekabet:
Turistler ve yaban hayatı, su, orman alanları ve kumsallar gibi kısıtlı doğal kaynaklar için rekabeti sona erdirebilir. Örneğin, kral kartalı (Aquila heliaca) ve İspanyol vaşağı (Lynx pardina) gibi nesli tükenme durumundaki türlerin evi olan güneybatı İspanya’daki Coto Doñana Ulusal Parkı, şu anda turizm sektörünce (kuyularla) aşırı su çekilmesinden dolayı tehlike altında bulunmaktadır.


İşgalci türlerin ekosisteme girmesi:
Turistler ve hizmet sektörü, daha çok bilmeyerek (böcekler, farklı bitkiler ve hastalık yapıcılar gibi) yerel çevreye yerlisi olmayan türleri getirmekte ve ekosistemde çok büyük bir kesintiye veya duraklamaya hatta ekosistemin çöküşüne neden olmaktadır.


Gezinme:
Aynı yolu defalarca kullanan turistler, bitki örtüsünü ve toprağı etkiler, biyoçeşitliliği ve diğer etkilere yolaçan hasarlar verirler. Böyle hasarlar, turistlerin oturmuş patikalardan sık sık ayrıldıkları zaman daha çok ortaya çıkabilir.


Hayvanlar üzerinde baskılar:
Yaban hayatı gözlemciliği, hayvanlar üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Turistler çok yaklaştıklarında ve motorlu araçlarıyla gürültü çıkardıklarında ise, bu hayvanların doğal davranışları da değişir.